Help

Төлбөрийн баримт, нэхэмжлэх, бүртгэлийн хуудас, захиалгын хуудас
MyHotel RMS-д бүртгүүлэх, буудал нэмэх
Өрөө нэмэх
Үнэ удирдах
Шинэ захиалга бүртгэх
Захиалгын суваг, төлбөрийн хэрэгсэл, гэрээт байгууллагууд нэмэх
Нэмэлт үйлчилгээ тохируулах
Захиалгын дэлгэрэнгүй
Өрөөний хаалт хийх
Хэрэглэгчийн эрх тохируулах, хэрэглэгч нэмэх
Статистик тайлан харах
Өрөөний цэвэрлэгээ

Contact us

If you have any questions about our service, please follow the links below.

Address

MN Tower 9th floor 909, Sambuu street, Chingeltei district, 5th khoroo, Ulaanbaatar - 15141, Mongolia
MN Tower 9th floor 909, Sambuu street, Chingeltei district, 5th khoroo, Ulaanbaatar - 15141, Mongolia

Social