Help

Хүүхдийн үнийн тохиргоо
Нэмэлт орны үнэ тохируулах
Захиалга цуцлалтын нөхцөл тохируулах
Шинэ хэрэглэгч нэмэх
Зочид буудал, амралтын газраа бүртгэх
Гэрээт байгууллага бүртгэх
Төлбөрийн хэрэгсэл бүртгэх
Төлбөрийн баримт
Төлбөрийн нэхэмжлэх илгээх
Зочны бүртгэлийн хуудас
Захиалгын хуудас
MyHotel RMS-д бүртгүүлэх
Өрөө нэмэх
Үнэ удирдах
Шинэ захиалга бүртгэх
Захиалгын суваг тохируулах
Нэмэлт үйлчилгээ тохируулах
Захиалгын дэлгэрэнгүй
Өрөөний хаалт хийх
Хэрэглэгчийн эрх тохируулах
Статистик тайлан харах
Өрөөний цэвэрлэгээ

Contact us

If you have any questions about our service, please follow the links below.

Address

MN Tower 9th floor 909, Sambuu street, Chingeltei district, 5th khoroo, Ulaanbaatar - 15141, Mongolia
MN Tower 9th floor 909, Sambuu street, Chingeltei district, 5th khoroo, Ulaanbaatar - 15141, Mongolia

Social